De eerste vraag die je je waarschijnlijk afvraagt, wat is het SCARF model nou eigenlijk? Wat voor effect heeft het SCARF model? Dit gaan we je hier met plezier uitleggen. 

Het SCARF model

Status

Hoe belangrijk ben jij ten opzichte van anderen? Status is op vele verschillende momenten toepasselijk. Bijvoorbeeld in een organisatie waarbij hiërarchie belangrijk is. Een manager heeft een hogere titel en dus status dan een gewone medewerker binnen een bedrijf. Deze persoon met een hogere status kan je juist motiveren of juist demotiveren. Dit kan omdat hij meer status heeft en je vaak luistert of tegen diegene opkijkt. Als persoon met een hoog statusniveau wordt het aangeraden om positieve feedback te gebruiken en ze de ruimte te geven om nieuwe dingen te leren. Dit werkt ook bij online leren. Wanneer je de cursist beloont, zelfs wanneer ze het fout doen, zullen ze gemotiveerd blijven. 

Certainty:

Wat is de zekerheid en wat wordt er van je verwacht? Veel mensen willen zoveel duidelijkheid als mogelijk, zodat ze niet verrast worden. Als ze iets moeten doen wat ze totaal niet verwacht hadden dan worden ze minder gemotiveerd haken ze af. Wanneer je duidelijk communiceert wat er gaat gebeuren en hoe dit aangepakt moet worden zal er minder verwarring ontstaan en zal de motivatie en de productiviteit omhoog gaan. Dit werkt ook bij online leren, wanneer je duidelijke instructies maakt zal de afnemer dit als positief ervaren en de gehele online training met plezier doorlopen. 

Autonomy:

Hoeveel keuzes kan je zelf maken en kan je dingen zelf bepalen? Mensen willen zelf de mogelijkheid hebben om voor zichzelf te beslissen. Deze keuzevrijheid wordt in meeste gevallen positief geaccepteerd door mensen, echter als er te veel keuzes zijn en geen kaders worden aangegeven kan er juist verwarring optreden. Op het gebied van online leren kan dit gemakkelijk geïmplementeerd worden. Je kunt immers leren wanneer je wilt, waar je wilt en hoe je wilt! 

Relatedness:

Hoe verbonden voel je je en heb je het gevoel dat je erbij hoort? Wanneer je je verbonden voelt, voel je je veilig en neemt het vertrouwen toe. Je kunt deze verbondenheid in verschillende sociale situaties vergroten, door een simpel gesprek te voeren met een collega bijvoorbeeld. E-learning kan veel inzicht geven in bepaalde processen van de organisatie waar je werkzaam bent, of juist van jouzelf als persoon. Dit vergroot je verbondenheid en vertrouwen in jouzelf en de organisatie.

Fairness:

Heb je het gevoel dat je rechtvaardig en eerlijk behandeld wordt? Iedereen wil eerlijk behandeld worden, wanneer dit niet gebeurt zal diegene zich ”genaaid” voelen. Hier komen veel negatieve emoties bij kijken. Dit kun je bij online leren voorkomen door duidelijke vraagstelling, zorgen dat het systeem juist werkt en de feedback op positieve wijze formuleren. 

Op deze wijze werkt het SCARF model.  

SCARF model